• hp_box_3


ביחד הנה רשת מוסדות דיור לסיעודיים, תשושים ותשושי נפש, בפריסה ארצית ובסטנדרט גבוה.
בכל הבתים שירות סיעודי 24 שעות ביממה, וכן טיפול נלווה רב - מקצועי.